„Kas drįsta mokyti privalo niekuomet nesiliauti mokytis“, sakė John Cotton Dana.  Siekdami geriau pažinti gabius vaikus, suprasti pasaulio pasiekimus jų ugdymo srityje ir perkelti juos į Lietuvą, 2011 m. ėmėmės darbo projekte, skirtame sukurti pradinio mokyklinio amžiaus gabių vaikų mokymo programą ir darbo medžiagą mokytojams.

Drauge su Vytauto Didžiojo universitetu vykdomas projektas „Pradinio mokyklinio amžiaus gabių vaikų pagilinto gamtamokslinio ugdymo programa“ apima tiek praktiniam darbui skirtos mokymo medžiagos sukūrimą, tiek mokytojų apmokymą. Remiantis sėkmingiausiais ir plačiausiai pasaulyje taikomais principais bei metodais drauge parengėme gabių vaikų mokymo programą ir šiuo metu rengiame mokymo medžiagą.

Rugpjūčio 22-26 d. mūsų GVA ekspertai su kolegomis iš VDU projekte ir GVA įgytą patirtį perteikė pirmiesiems 20 mokytojų iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos, Jonavos, Švenčionėlių mokyklų, kurios 2012-2013 m.m. vykdys projekte sukurtos mokymo medžiagos bandomąjį taikymą.

Vienas atsakymas Į “GVA patirtis Lietuvos mokytojams”

  1. […] rašėme, didele dalimi GVA sukauptos patirties ir žinių pasidalinome su Lietuvos mokyklomis – […]

Parašykite komentarą