Gabūs vaikai pasižymi spartesne pažinimo procesų raida, todėl jiems tinkamas mokymas skiriasi nuo įprastinio ne tiek kiekybe, kiek kokybe –  jiems reikia  didesnio sudėtingumo, gylio, spartos.

GVA programos turinys ir veiklos būdai sutelkti į aktyvų mokymąsi, kuomet vaikas pats kuria savo žinojimą dalykinėje, pažinimo bei socialinėje srityse. „Gabių vaikų akademija“ siekia, kad gabūs vaikai kartu su sau lygiais:

  • ugdytų bendravimo įgūdžius, emocinius gebėjimus, lyderystę ir savivertę;
  • priimtų iššūkius, keltų didelius tikslus ir valingai siektų juos įgyvendinti;
  • lavintų loginį mąstymą, kūrybiškumą, problemų sprendimo įgūdžius, atmintį;
  • įsisavintų veiksmingas mokymosi strategijas ir technikas.

Tai pasiekiame derindami grupinę veiklą su savarankišku darbu – vienerių metų GVA programą sudaro:

  • Šeštadieninės sesijos – 16 sesijų po 4 val., apimančių integruoto turinio grupinę bei individualią tiriamąją projektinę veiklą, praktinį problemų sprendimą,  diskusijas, pristatymus, socialinius bei vertybinius užsiėmimus, įdomius susitikimus; sesijos vyksta šeštadieniais pradinėje mokykloje „ŽINIUKAS“;
  • Savarankiškos užduotys – 30 savaitinių užduočių rinkinių savarankiškam darbui namuose; savaitinės užduotys skirtos ugdyti vaiko domėjimąsi, žinias, pastangas ir motyvaciją.

GVA MINI – tai atskira programa pirmaklasiams, kurios struktūra ir apimtis adaptuota pagal vaikų raidą. Todėl GVA MINI programos apimtis dukart mažesnė nei įprasta, t.y. šeštadieninių  sesijų trukmė 2 val., mažesnė ir savarankiško darbo apimtis. Pirmaklasiams skirta GVA MINI išlaiko visus tradicinius GABIŲ VAIKŲ AKADEMIJOS mąstymo, pažinimo bei problemų sprendimo, bendradarbiavimo įgūdžių lavinimo pagrindus, tačiau pasižymi papildomu žaismingumu.