Programos „Gabių vaikų akademija“ užsiėmimai vyksta šeštadieniais 10-14 val. (GVA MINI 10-12 val.). pradinėje mokykloje „ŽINIUKAS„. Vienerių metų programa apima 16 šeštadieninių sesijų.

Jei bus apribotas mokinių ugdymas mokyklose, GVA programa bus pratęsiama ir sesijos perkeliamos į vėlesnį laiką, kai bus galimybė mokytis gyvai; nuotoliniu būtu aptariamos tik savarankiško darbo užtuotys (ne daugiau nei ketvirtis visos GVA programos veiklos).

2020-2021 m.m. GVA programos sesijų grafikas:

 • spalio 3 d.
 • spalio 10 d.
 • spalio 24 d.
 • lapkričio 14 d. (nevyks; data bus patikslinta)
 • lapkričio 21 d. (nevyks; data bus patikslinta)
 • gruodžio 5 d. (nevyks; data bus patikslinta)
 • gruodžio 19 d. (nevyks; data bus patikslinta)
 • sausio 9 d. (nevyks; data bus patikslinta)
 • sausio 23 d. (nevyks; data bus patikslinta)
 • vasario 6 d. (nevyks; data bus patikslinta)
 • vasario 20 d. (nevyks; data bus patikslinta)
 • kovo 6 d. (nevyks; data bus patikslinta)
 • kovo 20 d. (nevyks; data bus patikslinta)
 • balandžio 10 d.
 • balandžio 17 d.
 • gegužės 8 d.

Sesijų grafikas yra preliminarus ir gali keistis priklausomai nuo neformaliam švietimui taikomų veiklos ribojimų galiojant ekstremaliai situacijai dėl COVID-19.

Prašome reguliariai peržiūrėti aktualų grafiką.